خطوط توزیع

- طراحی و تولید یراق آلات خطوط توزیع نیرو برق

- همکاری در تدوین استاندارد شبکه های هوایی توزیع برق روکش‌دار و عایق شده