مشتریان

شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان

شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح