گروه تحلیل

دپارتمان مهندسی مکانیک در زمینه های طراحی مکانیکی شبکه بالاسری، اعم از استاتیکی و دینامیکی فعالیت دارد. قطعات و سازه‌های طراحی‌شده, در نرم‌افزارهای تحلیل عددی، شبیه‌سازی و تمامی شرایط مرزی و بارگذاری‌ها بر روی آن اعمال می‌گردد و در نهایت تحمل قطعه قبل از ساخت، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد . نقش تحلیل عددی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که قابلیت تست برای سازه‌های بزرگ‌تر وجود نداشته باشد و تحلیل عددی می‌تواند با شروط ورودی‌ مناسب به روش قابل‌اعتمادی مبدل شود. انجام تمامی محاسبات مکانیکی در هر بخش از خط، منجر به تسلط کامل بر نیروهای استاتیکی و دینامیکی در هر ناحیه از مسیر مورد طراحی می‌شود تا شبیه‌سازی و تست‌ تجربی مرتبط انجام‌یافته، کاملا مطابق با واقعیت گردد. نرم‌افزار تحلیلی تجاری به عنوان ابزاری قدرتمند, امکان بهینه‌سازی تمامی قطعات و یراق‌آلات و سازه‌ها را فراهم می‌سازد تا در هزینه‌های انسانی, مالی و... صرفه‌جوئی به عمل آید تا بتوان به طراحی بهینه ازنظر جنس، هندسه، کارکرد و ... دست پیدا کرد. کسب تجربه از پروژه‌های عملیاتی بزرگ درزمینه های ریلی, تحقیق و توسعۀ پویا، ارتباط با شرکت‌های مشاور خارجی, جذب تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص مسیر انجام پروژه‌های ریلی را برای گروه هموار کرده است.

توانمندی‌ها

تحلیل های عددی یراق آلات و سازه ها
تحلیل های عددی یراق آلات و سازه ها