یراق‌آلات شبکه بالاسری اتوبوس برقی

ایزولاتور بیضی

ایزولاتور بیضی

کلیدهای قطع و وصل

کلیدهای قطع و وصل

ترمینال چدنی و مغزی

ترمینال چدنی و مغزی

رگلاژ (ترن باکل)

رگلاژ (ترن باکل)

میله کولیسی

میله کولیسی

سیستم کششی

سیستم کششی

پین و اشپیل

پین و اشپیل

قرقره فولادی

قرقره فولادی

تسمه دو سوراخ

تسمه دو سوراخ

چهار پیچه

چهار پیچه

هوک

هوک

ایزولاتورهای بشقابی بازودار

ایزولاتورهای بشقابی بازودار

ایزولاتور براکت فلزی

ایزولاتور براکت فلزی

اسپیسر‌ها

اسپیسر‌ها